Volba prezidenta ČR

Informace dle § 16e, zákona 247/1995 Sb.:

Tyto stránky byly zřízeny na základě zákona č. 247/1995 Sb. a jejich provozovatelem je Ing. Josef Pavelec, který je registrován jako třetí osoba u Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí pod registračním číslem 2-2018-PR-0002.
Transparentní volební účet 2601298526/2010 je k dispozici zde: https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2601298526

Financování volební kampaně

Do volební kampaně jsem se aktivně nezapojil. Moje příjmy a výdaje na kampaň jsou 0 Kč.